Lekplatsinspektion och installation

Lekplatsinspektion och installation Installation av lekplatser, renovering av parker och grönområden.

Säker och trygg lekplats

Vi erbjuder nyanläggning av lekplatser, byte av utrustning samt underhåll vid slitage, målning. Vi utför funktionskontroller och inspektion med certifierad personal för att säkerställa att utrustningen är säker. Vi föreslår ett årligt abonnemang för kontinuerlig funktionskontroll.

100% tillfredställelse

Vi strävar efter att uppnå 100% kundnöjdhet.

Högkvalitet

Vi använder högkvalitativa material i samtliga led.

Professionellt utförande

Våra medarbetare är välutbildade och arbetar på ett professionellt sätt.

Leveranssäkert

Vi garanterar snabb och kvalitativ leverans till våra kunder.
Elegant planering och noggrann plantering.

Fin planering och plantering