Lekplatsinspektion och installation

Installation av lekplatser, renovering av parker och grönområden.

Säker och trygg lekplats

Vi erbjuder nyanläggning av lekplatser, byte av utrustning samt underhåll vid slitage, målning. Vi utför funktionskontroller och inspektion med certifierad personal för att säkerställa att utrusningen är säker. Vi föreslår ett årligt abonnemang för kontinuerlig funktionskontroll.

100% tillfredställelse

Vi strävar efter 100% kundnöjdhet

Bra kvalitet

Vi använder material av hög kvalitet i alla led

Professionellt utförande

Vi är välutbildade och professionella medarbetare

Leveranssäkert

Vi säkerställer en snabb och kvalitativ leverans till våra kunder

Fin planering och plantering