Parker & grönområden

Landskapsarkitektur och parkskötsel.
Väl underhållen & grön utomhusmiljö.

Landskapsarkitektur och parkförvaltning

Järfälla Utemiljö är ett professionellt företag inom skötsel och underhåll av gröna och hårdgjorda ytor. Vi utför skötsel, reparation och nyanläggning av växtbäddar, gräsytor, platt- och stenlagda ytor. Vi putsar, vattnar, beskär och klipper samt rensar bort oönskad växtlighet på era ytor. Vi klipper stamskott och stammar upp träd för siktbeskärning.

 

Vi har ett brett utbud av tjänster, till exempel:

✓ Beskärning av buskar och träd

✓ Renovering av hårdgjorda ytor

✓ Målning av träkonstruktioner

✓ Funktionskontroll av lekutrustning

✓ Lekplatsrenovering och underhåll

✓ Plantering av sommarblommor, perenner, buskar och träd

✓ Vattning och övrig skötsel i parker och grönområden

Park- och grönyteskötsel

Vi underhåller era gräsmattor, gödslar, klipper, trimmar kanter, reparerar med mera. Järfälla Utemiljö vill ge er experthjälp både genom bra rådgivning och skötsel av era gräsytor. Oavsett om det gäller prydnads- eller bruksgräsmattor erbjuder vi experthjälp och anpassad gräsytevård.

Övriga tjänster:

✓ Papperskorgstömning & renhållning

✓ Platt- och stensättning

✓ Rensning av rabatter

✓ Vår- och höststäd”

100% tillfredsställelse

Vi garanterar 100% tillfredsställelse till våra kunder

Bra kvalitet

Vi använder material av hög kvalitet i alla led

Professionellt utförande

Vi är välutbildade och professionella medarbetare

Leveranssäkert

Vi säkerställer en snabb och kvalitativ leverans till våra kunder

Vi har konsekvent fokuserat på våra kunders behov, ge personlig uppmärksamhet och en stressfri upplevelse.